Extra CTP i den tävling du anmält dig till.

30 kr

Extra CTP är en extra pott för Closest To Pin tävling som samlas till varje Pretty Fly 100% discgolftävling. Ett av de kortare hålen som spelas på dagen utses till "Extra CTP hål" och den som kommer närmast korgens pinne vinner priset/priserna i CTP-potten. Exakt vad som finns i potten berättas på spelarmötet och storleken på potten avgör vad det blir.

Regler: Alla som betalat in till potten deltar i Extra CTP. Deltagarna spelar det utsedda hålet som vanligt, men första kastet från Tee ska mätas mot korgens pinne, om den discen är närmare än de tidigare kastarna, markeras främre kanten av discen med CTP-markören, namn på den som kastat discen skrivs på CTP-markörens papper och tidigare namn stryks över. Alla deltagare får ett försök/varv på Extra CTP och den som är närmast när hela tävlingen är slut, vinner. Ett ACE räknas som 0 centimeter från pinnen, precis som en disc som lutar mot pinnen. Skulle fler än en disc komma lika nära pinnen genomförs en ny CTP på hål 1, vid prisutdelningen.